top of page

Privacy Policy 


Laatst bijgewerkt op 30/11/2021

 

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

vzw FIBR, met maatschappelijke zetel te Tarbotstraat 10, 9000 Gent, België en ingeschreven in het KBO onder nummer 0758.461.509 (hierna: FIBR).

Deze Privacy & Cookie Policy bevat essentiële informatie over hoe we je persoonsgegevens verwerken en welke cookies we plaatsen. Door je persoonsgegevens te delen op onze website (www.fibrknitwear.com),  door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy & Cookie Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan.

 

Artikel 1: Persoonsgegevens die worden verwerkt
 1. FIBR kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Cookies - Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzameld worden, met name je IP-adres;

 • Klantgegevens - Wanneer je gebruik maakt van de functionaliteiten van onze website of een bestelling plaatst, dan kunnen we de volgende informatie over jou verzamelen: je naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de naam en het adres van je bedrijf, BTW-nummer, je bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt;

 • Leveranciersgegevens - Als je een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou: je naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de naam en het adres van je bedrijf, BTW-nummer, je bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt;

 • Communicatiegegevens - Als je ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: je naam, voornaam,  e-mailadres, telefoonnummer en de gegevens die je zelf vrijgeeft;

Artikel 2: Gebruik van de persoonsgegevens
 1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend :

 • Cookies - om ervoor te zorgen dat je tijdens je websitebezoek ingelogd blijft op onze website en dat de inhoud van je winkelmandje bewaard blijft zolang je bestelling nog niet afgerond is, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Klantgegevens - om je bestelling af te ronden, de door jou bestelde producten te leveren, onze boekhouding te voeren en met jou te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou, onze wettelijke verplichting of omdat we daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;

 • Leveranciersgegevens -  om je een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, je facturen te betalen, onze boekhouding te voeren en met jou te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou, onze wettelijke verplichting of omdat we daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;

 • Communicatiegegevens - om je vragen te kunnen beantwoorden, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

 

2. Direct marketing:

We gebruiken je persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten, dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als je deze communicatie niet langer wenst te ontvangen en wenst dat wij de verwerking van je persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden in de toekomst stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mails of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3: Wie ontvangt je persoonsgegevens?
 1. In bepaalde omstandigheden delen we je gegevens met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,

 • financiële instellingen,

 • verzekeringsinstellingen,

 • betaaldiensten,

 • Google,

 • WIX,

 • Mailchimp,

 • Fiscocount Gent.

 

1. We delen uw persoonsgegevens met een beperkt aantal (derde) dienstverleners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, meer bepaald, Google, Mailchimp en WIX. Om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, zorgen wij bij elke doorgifte voor gepaste veiligheidsmaatregelen. Als zodanig maakt Google gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie en sluiten wij verwerkersovereenkomsten met alle andere derden.

 

2. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4: Bewaringstermijn persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften. Klant- en leveranciersgegevens bewaren we gedurende de klant- of leveranciersrelatie en maximaal vijf jaar nadien. Omwille van wettelijke verplichtingen bewaren we bepaalde boekhoudkundige gegevens tien jaar. Communicatiegegevens bewaren we zolang dit nodig is om de vraag of het verzoek te beantwoorden en maximaal vijf jaar nadien.

Artikel 5:  Klantenrechten en klachten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat we van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. Je hebt ook altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

 

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar hello@fibrknitwear.com, per post naar Tarbotstraat 10, 9000 Gent, België of telefonisch op 0032 475 23 82 95.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 6         Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. Al onze systemen zijn beveiligd met een paswoord, de nodige antivirussoftware is geïnstalleerd en de persoonsgegevens worden versleuteld waar nodig. 

In geen geval kunnen we aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van je persoonsgegevens.

Artikel 7         Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder je voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Cookielijst

We onderscheiden twee types cookies: interne cookies en externe cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens, dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

 1. Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder uw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacy instellingen te onthouden. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen.

 

2. Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.

3. Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden, zodat u de beste surfervaring heeft. Ze laten onder andere toe om het indienen van formulieren mogelijk te maken, het betalen met kredietkaart te vergemakkelijken en om pagina’s sneller te laden. Zonder uw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet correct werken.

 

4. Marketing cookies

Deze cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om uw surfgedrag te volgen nadat u onze website bezocht heeft en/of om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. U bepaalt zelf of u toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies.

We willen je vragen om ons onmiddellijk te verwittigen als je vaststelt dat nog andere cookies via onze website geplaatst worden. Zo kunnen wij de nodige aanpassingen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wilt weten, verwijzen we je graag naar de privacy verklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze cookies al dan niet te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren in het voorkeurenmenu.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online gedrags-gebaseed adverteren en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

cookies.PNG
bottom of page